Valtion raha upposi kipsisakka-altaaseen

6.7.2013, 22:37 -

, joka Talvivaaran kaivosalueella vallitsee. Jos kaikki olisi sujunut Talvivaarassa kuin…Talvivaaran kaivoksen murheellinen tilanne koskettaa jo jokaista suomalaista. Valtio on sijoittanut

Lähde: Kaivannaisteollisuus