Talvivaara ratkoo vesiongelmiaan vauhdilla

4.7.2013, 13:48 -

Talvivaaran neutralointialtaassa vettä käsitellään kalkkimaidolla. Kuva: Kaisu Jansson / Yle Talvivaaran kaivoksella aiotaan muun muassa muuttaa vuodoista kärsineiden kipsisakka-altaiden toiminta

Lähde: Kaivannaisteollisuus