Talvivaara jätti selvitykset aville

4.7.2013, 05:48 -

Talvivaara jätti selvitykset aville Lähetä palautetta toimittajalle Talvivaaran kaivososakeyhtiö on…. Talvivaara jätti vesienhallinta- ja kipsialtaan käyttösuunnitelmat sekä selvityksen bioliuotusprosessin

Lähde: Kaivannaisteollisuus