Suhdanne ei näytä kääntyvän

4.7.2013, 04:23 -

yleistyvät. Talvivaaran kaivosyhtiön ilmoitus irtisanoa tai lomauttaa jopa puolet työvoimastaan kuvaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus