Kaivosala kärsii pitkästä taantumasta

4.7.2013, 05:54 -

. Metallien alhaiset markkinahinnat näkyvät muun muassa kaivosteollisuuden investointien vähenemisenä

Lähde: Kaivannaisteollisuus