Kaivosalan luparuuhka purkautuu

3.7.2013, 08:50 -

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kirinyt kuluneen vuoden aikana kaivosalan lupien… kaivoslupaviranomaisena nyt kahden vuoden ajan. Uusi kaivoslaki tuli voimaan heinäkuun 2011 alussa

Lähde: Kaivannaisteollisuus