Talvivaaraan yt-neuvottelut

2.7.2013, 08:42 -

markkinatilannetta. Konsernin kaikki yhtiöt, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Talvivaara Sotkamo Oy ja Talvivaara Exploration Oy, ovat neuvotteluiden piirissä. Talvivaaran oman henkilöstön määrä on

Lähde: Kaivannaisteollisuus