Talvivaara pohtii 250 työntekijän irtisanomista tai lomauttamista

2.7.2013, 07:18 -

Kaivosyhtiö Talvivaara pohtii enimmillään 250 työntekijän irtisanomista tai lomauttamista. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 600 työntekijää.

Lähde: Kaivannaisteollisuus