Inarin kullanhuuhdontaluvat kumottiin saamelaiskulttuurille aiheutuvien haittojen vuoksi – ennakkotapaus?

2.7.2013, 12:49 -

elinkeinoja, kuten poronhoitoa ja kalastusta. Saamelaiskäräjät vetosi muun muassa uudistetun kaivoslain… torjuntavoitto ja merkitsee sitä, että uuden kaivoslain saamelaiskulttuuria koskevat pykälät todella

Lähde: Kaivannaisteollisuus