Kemira vahvistaa asemaansa polymeereissä – osti firman Italiasta

1.7.2013, 10:15 -

, kaivosteollisuudessa tuotannon optimoinnissa sekä jätevesien käsittelyssä ja lietteen vedenpoistossa. 3F:n

Lähde: Kaivannaisteollisuus