Kultamaille tarvitaan lisää siirtymäaikaa

26.6.2013, 04:23 -

Lapin kultamailla ei ole toivuttu kahden vuoden takaisesta kaivoslakiuudistuksesta, joka määräsi… poronhoitokulttuuri. Vuonna 2011 voimaan astunut kaivoslaki lopettaa käytännössä ammattimaisen

Lähde: Kaivannaisteollisuus