Esiselvitys Etelä-Savon metalliyritysten mahdollisuuksista toimia kaivosalan kunnossapito- ja laitevalmistuskumppanina.

26.6.2013, 05:31 -

kunnossapi-dosta. Yritykset ovat tunnistaneet mahdollisuutena kasvattaa liiketoimintaansa kaivosteollisuuden… konepajayrityksen tarjonta suomalaiselle kaivosteollisuudelle sekä selvittää muutamalla

Lähde: Kaivannaisteollisuus