Talvivaaran vuodot näkyvät nyt Laakajärvessä

25.6.2013, 11:28 -

Talvivaaran kaivoksen alapuolisen Laakajärven vedenlaatu on heikentynyt uudelleen. Pohjois-Savon… mangaanipitoisuudet ovat nousseet. Limnologi Taina Hammarin mukaan muutokset johtuvat Talvivaaran

Lähde: Kaivannaisteollisuus