Talvivaara-liike ja kaivoskapinalaiset varoittavat kyltein vaara-alueista

25.6.2013, 10:16 -

. Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja Talvivaara-liikkeen arviot kaivoksen haitallisuudesta eroavat huomattavasti…. Uraani on kuitenkin myös kemiallinen myrkky. Sen kertymisvaikutuksia vesistöihin ei ole arvioitu

Lähde: Kaivannaisteollisuus