Rivning av kalklinbanan påbörjas

25.6.2013, 13:32 -

av stolpar utmed linbanans sträckning kommer att fortsätta under sommaren och hösten 2013. Nordkalk… dialog att föras med fastighetsägarna under projektets gång. Nordkalk har alltsedan kalklinbanan togs

Lähde: Kaivannaisteollisuus