Metla tutkii kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamista Koillismaalla

25.6.2013, 13:41 -

Taivalkosken rauta-vanadiini-titaani -kaivoksen vaikutusalueille….Metsäntutkimuslaitos aloittaa kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamista koskevan tutkimuksen

Lähde: Kaivannaisteollisuus