Lappland Gold på observationslistan

24.6.2013, 12:19 -

Lappland Goldminers aktie placeras på First Norths observationslista med omedelbar effekt.

Lähde: Kaivannaisteollisuus