Gruvbolag ansöker om rekonstruktion

24.6.2013, 08:41 -

rekonstruktionsförfarandets första tre månader, vilket ger Lappland Goldminers möjlighet att implementera… inte längre kan finansieras genom Pahtavaaragruvan i Finland. Det finländska dotterbolaget som äger

Lähde: Kaivannaisteollisuus