Arvio: Kaivosteollisuuden arvo ja päästöt kolminkertaistuvat Suomessa

24.6.2013, 09:41 -

tutkimuskeskuksen (GTK) raportissa. Parhaan arvion mukaiset tulokset osoittavat koko kaivannaistoiminnan… vuonna 2030. GTK:n tutkimusraportti pyrkii rakentamaan arvion kaivannaistoiminnan lähivuosikymmenien

Lähde: Kaivannaisteollisuus