Stor besvikelse i Nordkalk över domslutet i Sverige

19.6.2013, 06:13 -

ÅU-foto I Nordkalk är besvikelsen stor över att Högsta domstolen i Sverige beslöt att förpassa Nordkalks ansökan om en ny kalktäkt i Bunge på Gotland tillbaka till mark- och miljödomstolen för ny

Lähde: Kaivannaisteollisuus