Fortsatt prövning för Bunge Ducker

19.6.2013, 06:13 -

partiella prövningen av Nordkalks planerade kalkstenstäkt i Bunge Ducker på norra Gotland. Högsta… Mattsson, VD Nordkalk AB. Det var den 2012-09-17, som Högsta domstolen gav partiellt

Lähde: Kaivannaisteollisuus