Nordkalkin kaivoshankkeelle lisäesteitä Gotlannissa Ruotsissa

18.6.2013, 09:31 -

Paraisilla toimivan Nordkalkin kaivoshankkeen vaikeudet jatkuvat Ruotsissa. Ruotsin Korkein oikeus on päättänyt, että Gotlannin Bungeen suunnitellun kalkkikaivoksen toimilupa on käsiteltävä uudelleen.

Lähde: Kaivannaisteollisuus