Nordkalkille tappio Gotlannin kaivoskiistassa

18.6.2013, 10:00 -

Suomalaisen Nordkalkin toimilupahakemus Gotlannin kalkkikivilouhoksesta on käsiteltävä uudelleen… tilanne äityi viime kesänä Nordkalkin aloitettua hakkuut Ojnaren metsässä. Nordkalkin hakemus palautetaan

Lähde: Kaivannaisteollisuus