Nordkalk stoppas på Gotland

18.6.2013, 07:21 -

Den omstridda kalkbrytningen i Bunge på Gotland måste prövas på nytt. Högsta domstolen (HD) meddelar i dag att företaget Nordkalks tillstånd för brytning undanröjs.

Lähde: Kaivannaisteollisuus