HD säger nej till Nordkalk på Gotland

18.6.2013, 09:00 -

Enligt beslutet i Högsta domstolen måste Nordkalks ansökan prövas på nytt i Mark- och… hektar stort, väntas ge cirka 60 jobb i 25 år. Förra sommaren började Nordkalk röja skog i täktområdet

Lähde: Kaivannaisteollisuus