HD: Nordkalks kalkbrytning på Gotland måste prövas om

18.6.2013, 08:30 -

Högsta domstolen i Sverige har beslutat att Nordkalks kalkbrytning på Gotland måste prövas på nytt… bevijade Mark- och miljööverdomstolen Nordkalk tillstånd att anlägga ett nytt kalkbrott i Bunge

Lähde: Kaivannaisteollisuus