Bakslag för Nordkalk på Gotland

18.6.2013, 09:50 -

Högsta domstolen i Sverige har beslutat att Nordkalks kalkbrytning på Gotland måste prövas på nytt… Nordkalk betyder det att produktionen ytterligare måste anpassas. – Efter den långa och osäkra process

Lähde: Kaivannaisteollisuus