Oulu edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä

17.6.2013, 09:50 -

yleiskaavoitus, yleiskaavainsinööri Paula Korkala, 044 703 1252 GTK (etunimi.sukunimi@gtk.fi) erikoisasiantuntija Asmo Huusko GTK p. 029 503 5265

Lähde: Kaivannaisteollisuus