Kaivosvastarinta nousee nyt Kaavilla – pelkona Talvivaaran toistuminen

17.6.2013, 12:10 -

pyydetään mukaan kaivoksen edustajia sekä Talvivaara-liikkeen aktiiveja. Kyläläisten suunnitelmissa on

Lähde: Kaivannaisteollisuus