Talvivaara on valvontasyöppö

14.6.2013, 11:27 -

Talvivaaran työntekijät siirtävät bentoniitti-tuhka -seosta pusseissa kipsisakka-altaan vuotokohtaan marraskuussa 2012 Kuva: Kalle Heikkinen / Yle Mistä on kyse? Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran

Lähde: Kaivannaisteollisuus