Keliberin litiumesiintymä Ullavalla luultua parempi

14.6.2013, 08:20 -

. Kaivoshanke tunnetaan myös nimellä Ullavan litiumkaivos. Kaivoksen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2016… kaivoshanketta valmisteleva kaivosyhtiö Keliber arvioi etukäteen. Keliber suunnittelee alueelle

Lähde: Kaivannaisteollisuus