LK: Suhankoon 300 hehtaarin asemakaava

13.6.2013, 03:40 -

kaksi kertaa enemmän kuin Kevitsassa. Kortteli sijaitsee Palolammen ja Siliänniemenaavan välissä

Lähde: Kaivannaisteollisuus