Maanotosta ja pohjavesistä kokonaiskuva

12.6.2013, 06:21 -

Kuva: Arja Lento / Yle Maa-ainesten kaivuu pyritään lähivuosina suuntaamaan Pirkanmaalla mahdollisimman haitattomille alueille. POSKI on Pirkanmaan liiton ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteishanke

Lähde: Kaivannaisteollisuus