Hallintoneuvoston toimintakatsaus 2/2013

12.6.2013, 11:30 -

kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien yhteistyöelimen perustamista. Tämä auttaisi muun muassa alan… Kaivosteollisuus ry:n hallituksen tuki ja riittävä määrä sitoutuneita yhtiöitä. Avainalueen vetäjän rekrytointi

Lähde: Kaivannaisteollisuus