Tavoitehinta on kaukana näillä osakkeilla

11.6.2013, 05:48 -

jäljessä. Niitä yhdistää vahva läsnäolo kaivosteollisuudessa, ja kaivosteollisuuteen kytkeytyvät

Lähde: Kaivannaisteollisuus