Viisi valitusta uraaniluvasta

10.6.2013, 10:50 -

Matti Ronkainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin toukokuussa myöntämästä uraanimalmin… kuin kaivoslain.

Lähde: Kaivannaisteollisuus