Mielikuvituksellinen idea: Talvivaaran jätevedet Perämereen

10.6.2013, 07:44 -

Talvivaaran jätevesiä esitetään johdettavaksi pitkällä putkella Perämereen. Ajatuksen taustalla on… lautakunta aikoo valittaa Talvivaaran ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Lautakunnan mielestä

Lähde: Kaivannaisteollisuus