Nurmijoen koskille riittää vielä kalastajia

9.6.2013, 06:01 -

Lappalainen ja Joonas Ruotsalainen. Talvivaaran kaivoksen aiheuttamat ympäristövahingot eivät ole tehneet…. Talvivaarakohu ei nähdäkseni ole vaikuttanut erityisemmin. Ehkä päivälupia otetaan nyt aikaisempaa

Lähde: Kaivannaisteollisuus