Företagen börjar återvända till Helsingforsbörsen

8.6.2013, 04:59 -

maj listades det svenska gruvbolaget Endomines i en parallellnotering till Stockholmsbörsen

Lähde: Kaivannaisteollisuus