Ylä-Savon sotella kovat piipussa Talvivaaran takia

7.6.2013, 12:40 -

Talvivaaran tuotannon suojelemisesta ympäristön suojelun sijaan. Lautakunnan kanta käy ilmi sen tekemästä valituksesta, jossa se valittaa Talvivaaran toukokuun lopussa aluehallintoviranomaiselta saamasta

Lähde: Kaivannaisteollisuus