Vesi vanhin resursseista

7.6.2013, 07:40 -

rajoittavat saastuttavan teollisuuden ja kaivostoiminnan sekä maanviljelyn että eläin- ja ihmisulosteiden likaamat pohja- ja pintavedet. Kun erilaisia myrkyllisiä ainesosia ja kemikaaleja päätyy laajasti

Lähde: Kaivannaisteollisuus