Automaatio päästää kaivostyöntekijät pimeästä

6.6.2013, 16:31 -

Kaivosautomaatio muuttaa nopeasti kaivostyöntekijöiden työtä. Itsestään liikkuvien työkoneiden… kaivosautomaatiotuotelinjan johtaja Riku Pulli. Sandvikin järjestelmässä koneiden paikannus perustuu kaivostunnelin

Lähde: Kaivannaisteollisuus