Talvivaaran on ansaittava sosiaalinen toimilupansa itse

5.6.2013, 12:00 -

Kuva on Talvivaaran kaivoksen eteläpuolella sijaitsevalta Kivijärveltä. Kuva: Heikki Rönty / Yle… seurakuntatalolla. Tarkoituksena oli purkaa epäluottamusta kaivosyhtiö Talvivaaran, viranomaisten ja

Lähde: Kaivannaisteollisuus