Waplan: Ägarna erbjuds 3,1 procent

4.6.2013, 12:50 -

Befintliga aktieägare kommer på en stämma den 28 juni få ta ställning till ett förslag där de erbjuds 3,1 procent av det omstrukturerade bolaget, mot dagens 100 procent, enligt Northland Resources vd

Lähde: Kaivannaisteollisuus