Perämerikin vaihtoehtona Talvivaaran sulfaateille

1.6.2013, 06:48 -

Olisiko Talvivaaran kaivoksen sulfaattipitoiset jätevedet syytä siirtää putkea pitkin sinne missä suolaa on jo ennestään eli Pohjanlahdelle? Talvivaaran vesien ympäristölupamääräyksiä hionut

Lähde: Kaivannaisteollisuus