Vedenlaatua tarkkaillaan kaivoksen alapuolisilla vesialueilla

31.5.2013, 15:40 -

Talvivaaran kaivoksen alapuolisille vesialueille yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa…: http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/talvivaara/talvivaara.htm

Lähde: Kaivannaisteollisuus