Talvivaaran vesille uudet ympäristölupamääräykset

31.5.2013, 05:40 -

Talvivaaran kaivokselta on poistettu jätevesien enimmäismäärärajoitus. Päätöksen on tehnyt…. Päästörajat ja muut velvoitteet edellyttävät sitä, että Talvivaara parantaa vesienhallintaa ja tekee

Lähde: Kaivannaisteollisuus