Talvivaaran vesille uudet ympäristölupamääräykset

31.5.2013, 05:40 -

Talvivaaran kaivokselta on poistettu jätevesien enimmäismäärärajoitus. Päätöksen on tehnyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Lähde: Kaivannaisteollisuus