Talvivaaran vesille uudet ympäristölupamääräykset

31.5.2013, 05:40 -

Jätevesipäästöille on annettu uudet pitoisuus- ja enimmäispäästörajat. Päästörajat ja muut velvoitteet edellyttävät sitä, että Talvivaara parantaa vesienhallintaa ja tekee toimenpiteitä päästöjen ja

Lähde: Kaivannaisteollisuus