Talvivaaran jätevesijuoksutukset: – Määrää ei rajoiteta

31.5.2013, 07:10 -

Talvivaaran kaivosalueelta ulos juoksutettavien jätevesien enimmäismäärä on poistettu. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Talvivaaralle uuden ympäristöluvan, joka ei rajoita luontoon

Lähde: Kaivannaisteollisuus